Pagrindinės pabėgėlių srautų kryptys

       Jungtinių Tautų duomenimis pasaulyje šiuo metu priskaičiuojama virš 43,3 mln. asmenų, palikusių savo namus, iš kurių daugumą sudaro priverstinai šalies viduje perkelti asmenys (27,1 mln.), pabėgėliai (15,2 mln.) ir Jungtinių Tautų globojami asmenys (10,4 mln.).
    2009 m. 161 valstybėje buvo pateikta apie 923,400 prašymų suteikti prieglobstį, tai 5 procentais daugiau, lyginant su 2008 m., kai buvo pateikta 875,300 prašymų. Pabėgėlių skaičiaus augimas fiksuojamas jau treti metai iš eilės. Pagrindinės to priežastys − augantis skaičius asmenų, siekiančių gauti prieglobstį Pietų Afrikoje (2008 m. pateikta 207 tūkst. prašymų, o 2009 m. prieglobsčio prašymų skaičius siekia 222 tūkst.) bei nuolat didėjantis pabėgėlių srautas iš Afganistano, Kolumbijos, Etiopijos, Mianmaro ir Zimbabvės.
    2009 m. duomenimis Pietų Afrikos Respublika buvo daugiausiai naujų prieglobsčio prašymų sulaukusi valstybė (gavusi 7 proc. daugiau prašymų nei 2008 m.). Net du trečdaliai šioje valstybėje prieglobsčio pasiprašiusių asmenų yra Zimbabvės piliečiai. Tokios tendencijos viena vertus yra sąlygojamos Pietų Afrikos Respublikos prieglobsčio sistemos, leidžiančios prieglobsčio prašytojams laisvai keliauti ir įsidarbinti šalyje. Kita vertus sunki kaimyninės Zimbabvės ekonominė situacija ir dažni žmogaus teisių pažeidimo atvejai šioje šalyje taip pat lemia didėjančius pabėgėlių srautus. Antros pagal gautų naujų prieglobsčio prašymų skaičių 2009 m. buvo Jungtinės Amerikos Valstijos, kuriose užregistruota 47,900 naujų prieglobsčio prašymų. Prancūzija – trečioji, joje  2009 m. užregistruota 42,100 naujų prieglobsčio prašymo atvejų ir tai yra net 19 proc. daugiau nei 2008 m. Toks ženklus prieglobsčio prašytojų skaičiaus padidėjimas Prancūzijoje yra siejamas su naujais pabėgėlių srautais iš Serbijos ir Armėnijos. Malaizija − ketvirtoji pasaulio valstybė pagal naujai gautų prieglobsčio prašymų skaičių, net 94 proc. prieglobsčio pasiprašiusių asmenų yra iš Mianmaro. Kitos valstybės, kuriose dažniausiai prašoma prieglobsčio, yra: Ekvadoras ( 35,500), Kanada (34,000) ir Jungtinė Karalystė (30,700).
    Pagal naujausius duomenis, 2009 m. iš viso buvo patenkinta 585 tūkst. prašymų suteikti prieglobstį, 311 tūkst. prašymų buvo atmesta, o 158 tūkst. bylų buvo nutraukta prieglobsčio prašančio asmens iniciatyva. Tačiau pasauliniu mastu vis dar išlieka 984 tūkst. asmenų, laukiančių kol bus priimtas sprendimas jų prieglobsčio bylose.
    Remiantis naujausiais JT duomenimis, pagal pilietybę daugiausia asmenų, pateikusių prašymus suteikti prieglobstį, buvo iš: Zimbabvės (158,400), Mianmaro (48,600), Eritrėjos (43,400), Etiopijos (42,500), Kolumbijos (39,200), Afganistano(38,900) ir Somalio (37,900).

Valstybės, iš kurių 2009 m. vyko pagrindiniai pabėgėlių srautaiParengta pagal Jungtinių Tautų ir Eurostat skelbiamus duomenisprint Dokument drucken